Plan- och miljönämnd

Lyssna

Plan- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden in­om dessa områden.

Plan- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden in­om dessa områden.

Förutom dessa arbetsuppgifter fullgör nämnden även de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Plan- och miljönämnden svarar också för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden som svarar för räddningstjänsten.

Ledamöter


Ordförande 
Jerry Pehrsson (S)

Vice ordförande
Roland Folkesson (C)

Berit Persson (S)
Kjell Holmlund (S)
Peter Jatko Oskarsson (V)
Monika Höök (C)
Martin Hermansson (KD)

Ersättare
William Frank (S)
Signild Norrman (S)
Cecilia Palmborg (MP)
Anders R Nilsson (C)
Emil Palm (M)

E-post till nämnden

plan.miljonamnden@vannas.se

Kontaktperson: Jerry Pehrsson