Vård- och omsorgsnämnd

Lyssna

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd, förutom ansvar för förskole- och fritidshems­verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden utövar också ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården samt ledningen för verksamheten med stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och fastställer regler för den kommunala riksfärdtjänsten.

Ledamöter


Ordförande
Sonja Eriksson (S)

Vice Ordförande
Ingmarie Lindqvist (C)

Thore Lundgren (S)
Linda Unge (S)
Jörgen Nilsson (S)
Bitte Torbjörnsdotter (V)
Åke Sandström (C)
Agneta Nilsson (M)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare
Birgit Lundberg (S)
Kjell Holmlund (S)
Inger Sandberg (S)
Vakant (V)
Krister Andersson (MP)
Maria Olofsson (C)
Leif Lindgren (C)
Lissie Eklund (M)
Lars Ågren (L)

E-post till nämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se

 

Kontaktperson: Sonja Eriksson