Samhällsbyggnadsförvaltning

Lyssna

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning omfattar gatuavdelning, renhållningsavdelning, fastighetsavdelning, miljö- och byggavdelning, räddningstjänst och Vännäs Fastigheter AB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar gentemot två politiska organ; Kommunstyrelsen samt Plan- och miljönämnden. Kommunstyrelsen är politiskt ansvarig för fastigheter, vatten och avlopp, gator, renhållning och fjärrvärme. Plan- och miljönämnden som är politiskt ansvarig för miljö- och hälsoskydd, plan- och byggfrågor, trafikreglerande och trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder samt räddningstjänst.

Hitta till oss
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Medborgarhuset
Ö Järnvägsgatan 1
Postadress: 911 81 Vännäs
Telefon: 0935-140 00
Fax: 0935-140 49
E-post:
vannas.kommun@vannas.se (stab, gatu/fritid- och fastighetsavdelning)
plan.miljonamnden@vannas.se (miljö- och byggavdelning samt räddningstjänst)

Kontaktperson: Tore Forsberg