Liljaskolans styrelse

Lyssna

Styrelsen svarar för ledning, samordning och utveckling av Liljaskolans verksamhet.

Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola. Skolan bedriver också vuxenutbildning. På skolan studerar ca 950 gymnasieelever och 200 vuxenstuderanden.

Ledamöter

 
Ordförande                 
Sonja Eriksson (S)  


Vice ordförande
      
Tommy Bingebo (C)

Ola Dahlgren (S)
Magnus Jälmbrant (V)
Gösta Eklund (M)
Tomas Moberg (C)
Anna-Lena Wester (KD)

Ersättare
Per-Erik Lundmark (S)
Henrik Jacobsson (S)
Cecilia Palmborg (MP)
Monica Höök (C)
Fredrik Jakobsson (C)

 

Kontaktperson: Kristine Hansson