Synpunkter eller klagomål

Lyssna

Inom förskolan och skolan i Vännäs ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan med den det berör.
 
Om du upplever att det inte löser problemet kan du lämna dina klagomål skriftligt på särskild blankett. Blanketten finns att hämta via denna sida. 
 
Du kan även få en blankett på våra förskolor och skolor.
 
Ytterligare instruktioner samt blankett finns att hämta här.

Kontaktperson: Tomas Åström