Hemtjänst

Lyssna

Personer med omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan vara berättigade till stöd eller hjälp i hemmet för att underlätta så att de ska kunna bo kvar i sin hemmiljö.

Stöd eller hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänsten. Stöd ska utformas som ett komplement till den egna förmågan.

Kommunens biståndshandläggare utreder behovet av stöd eller hjälp i hemmet tillsammans med aktuell person och eventuellt också anhöriga eller närstående.

Stöd eller hjälp som kan erbjudas:

  • personlig omvårdnad
  • personlig hygien
  • matförberedelse
  • matdistribution
  • städning
  • tvätt- och klädvård
  • inköp
  • tillsynsbesök
  • trygghetslarm

Kontaktperson: