Utbildning, barnomsorg

Lyssna

Från förskoleåldern genom tonåren till gymnasiet är skolan en stor del av livet. Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Aktuellt inom barn- och utbildningsförvaltningen

 

Terminsavslutningsdagen fredagen 20 december 2019.
Skolskjutsarnas tider från Vegaskolan, Hammarskolan och Vännäsby skola avslutningsdagen

Bussar avgår från busstationen med början 12.10 och passerar via Vega 12.15 Hammarskolan ca12.20 för vidare transport mot Pengsjö, Tväråbäck och Mjösjö, Harrsele

Bussar avgår mot Vännäsby skola från busstationen 12.10 förbi Hammarskolan till Vännäsby vidare V:a och Ö:a sidan Vindelälven.

Hammar och Vännäsby elever boende mot Brån/Strand tar sig hem med extrabuss (Sjöströms buss).

Liljaskolan slutar till lunch den 20 december.
 

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2019

Inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorg höjs från och med den 1 januari 2019. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1382 kronor till 1425 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 47 490 kr per månad 2019 och meddelas av Skolverket.

Hur hanterar barn- och utbildningsnämnden dina personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är. Klicka här för mer information (öppnas som .pdf).

Personal vid barn- och utbildningskontoret

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se om inte annan e-postadress anges nedan.

Tomas Åström
Barn- och Utbildningschef
Tel: 0935-143 25 / 070-263 44 42

Carina Zakrisson 
Kultur- och bibliotekschef
Tel: 0935-141 70

Maria Olofsson
Ekonom
Tel: 0935-144 02

Emelie Johansson
Vikariesamordnare
Barnomsorgskö: Tisdagar 8-11, Onsdagar 8-14, Fredagar 9-11
Tel: 0935-144 08, emelie.johansson2@vannas.se

Kim Holmberg
Förvaltningsadministratör
Tel: 0935-144 04

Kristina Nyström
Chef Elevhälsan
Tel: 0935-144 21

Susanna Mårtensson
Elevhälsokoordinator
Tel: 0935-14420 / 070-378 89 15

Hitta till oss
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Södra Drottninggatan 7, våning 2.

Kontaktperson: Tomas Åström