Utbildning, barnomsorg

Lyssna

Från förskoleåldern genom tonåren till gymnasiet är skolan en stor del av livet. Vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.


Aktuellt inom barn- och utbildningsförvaltningen

Länk till enkäter.

Vårdnadshavarenkät – för en bättre barnomsorg och skola!

OBS! FÖRLÄNGD SVARSTID TILL OCH MED 24 NOVEMBER.

Nu vill vi veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola/skola/pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Enkäten används för att förskolorna, den pedagogiska omsorgen och skolorna i Vännäs kommun kontinuerligt ska få kunskap om hur elever och vårdnadshavare upplever kvalitén i våra verksamheter. Genom att ni besvarar enkäten har ni möjlighet att påverka verksamheten för era barn. Elevråd, förskoleråd, skolråd och personalgrupper kommer utifrån enkätresultaten att arbeta fram åtgärder för att utveckla och förbättra verksamheten ytterligare.

Ju fler som besvarar enkäten, desto säkrare blir resultatet och vi får bättre förutsättningar att ge era barn en riktigt bra skolgång.

Enkäten vänder sig till dig som är förälder/vårdnadshavare med barn i förskolan, pedagogiska omsorgen och skolan. Alla som svarar på enkäten är anonyma och resultat med färre än 5 svarande i en svarsgrupp redovisas inte. 

Ett brev med information och lösenord  har skickats med post eller epost till dig som vårdnadshavare.

Här finner du enkätsidan.


Det är viktigt att du som har flera barn svarar på en enkät för varje barn.

Förlängd svarstid till och med 24 november 2017.

Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten.

 

 

Personal vid barn- och utbildningskontoret

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se om inte annan e-postadress anges nedan.

Tomas Åström
Barn- och Utbildningschef
Tel: 0935-143 25 / 070-263 44 42

Carina Zakrisson 
Kultur- och bibliotekschef
Tel: 0935-141 70

Maria Olofsson
Ekonom
Tel: 0935-144 02

Emelie Johansson
Vikariesamordnare
Barnomsorgskö: Tisdagar 8-11, Onsdagar 8-14, Fredagar 9-11
Tel: 0935-144 08, emelie.johansson2@vannas.se

Kim Holmberg
Förvaltningsadministratör
Tel: 0935-144 04

Susanna Mårtensson
Elevhälsokoordinator
Tel: 0935-14420 / 070-378 89 15

Hitta till oss
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Södra Drottninggatan 7, våning 2.

Kontaktperson: Tomas Åström