Om biogasanläggningen

Lyssna

Hur fungerar en biogasanläggning?

Biogasanläggningar kan fungera på lite olika sätt beroende på vad som ska rötas men grundprinciperna är att organiskt material matas in i anläggningen där det får ligga och rötas i en syrefri kammare ett antal dagar beroende på mängd och substratstyp.
Gasen som bildas kan sedan, efter rening, användas som drivmedel till fordon. Det som blir kvar av gödslet, rötresten, sprids ut på åkrarna igen.

I detta projekt planeras det organiska materialet komma från energigröda, ca 70%  och gödsel, ca 30% som levereras från lantbrukare runt om i regionen. Anläggningen planeras producera 30 GWh motsvarande 3 miljoner Nm3 biogas vilket kan stå för mellan 3-5% av det totala energibehovet för transporter i Umeåregionen.