Omsorg, hjälp

Lyssna

Av olika skäl kan vi alla någon gång i livet behöva stöd i vårt dagliga liv. Tveka aldrig att ta kontakt med oss.

Här hittar du information om vilken hjälp du kan få genom socialtjänsten, äldreomsorgen, färdtjänst, verksamheten för personer med funktionsnedsättning och Överförmyndarkansliet (gode män och förvaltare).

Vård- och omsorgsnämnden har antagit följande Värdighets- och servicedeklarationer.

Kontakt:

Reception, Vård- och omsorgsförvaltningen
Öppettider: kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00

Hitta till oss:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Södra Drottninggatan 2

Tel: 0935-143 11
Fax: 0935-140 12

Ulrica Westerlund 
Socialchef
Tel: 0935-143 10

Kontakter LSS-omsorg (länk)

Kontakter Äldreomsorg (länk)

Om du inte hittar personen du söker är du alltid välkommen att ringa kommunens växel på 0935-140 00.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Kontaktperson: Ulrica Westerlund