Ekonomi, försörjningsstöd

Lyssna

Om du behöver hjälp med ekonomi kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan du få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter din ekonomi.

Budget- & skuldrådgivning

Hos budget- & skuldrådgivningen ges ekonomisk rådgivning och du kan få råd och tips på hur du kan göra en budget, du kan få hjälp att hitta lösningar på ekonomiska problem eller hjälp att söka skuldsanering.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt stöd som du kan få från kommunen om du har ekonomiska problem. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Bidrag till anpassning av bostaden

Om du får en skada eller en sjukdom som leder till funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att anpassa ditt hem. Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att exempelvis ta bort trösklar, bygga om badrum eller sätta upp en rullstolsramp hemma.

God man, förvaltare, överförmyndare

Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller om en person är omyndig, kan denna få hjälp att sköta ekonomi och att bli företrädd i olika situationer.

Kontaktperson: Sara Hallnor