Kommunens organisation

Lyssna

Vännäs kommun är en av Sveriges 290 kommuner och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Politisk organisation

Kommunen styrs av politiker som är valda av medborgarna. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda. Politiken är indelade i: kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Läs mer om politikens uppdrag via vannas.se/politik.

Förvaltningarna

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har barn- och utbildningsnämnden en förvaltning som heter barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen har verksamhet som tillhör både kommunstyrelsen samt plan- och miljönämnden. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden har beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

I Vännäs kommun finns följande förvaltningar:

  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Vård- och omsorgsförvaltningen
  • Liljaskolan

 

Styrning och lagar

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglagen.

Organisationsträdet

Kommunens organisation (PDF, öppnas i ny flik)

Kontaktperson: Karolina Johansson