Politisk organisation

Lyssna

Den politiska ledningen i Vännäs kommun utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Vännäs kommun har sex nämnder; kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, plan- och miljönämnden, Liljaskolans styrelse samt valnämnden.

Kommunstyrelsen och nämnderna styr över kommunens förvaltningar: barn- och utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt Liljaskolan.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt som kommunmedborgarna ska betala.

I Vännäs kommun består kommunfullmäktige av 35 st politiker/ledamöter. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år. De är så kallat förtroendevalda. Platserna i fullmäktige, samma som mandaten, fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet.

Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse samt vilka nämnder som ska finnas. De väljer även vilka politiker som ska sitta i nämnderna.

Läs mer om kommunfullmäktige och de förtroendevalda på: www.vannas.se/kf

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är den övergripande kommunala nämnden. I vännäs kommun består nämnden av elva ledamöter som bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är bland annat ansvariga för ekonomi, planering, tekniska driftfrågor, bygg- och anläggning, personalfrågor och turism. Uppdraget innebär att verkställa de beslut som kommunfullmäktige tar.

Läs mer om kommunfullmäktige och de förtroendevalda på: www.vannas.se/kommunstyrelsen

Nämnderna

Varje kommun måste enligt lag ha en kommunstyrelse och en valnämnd. Valnämnden är aktiv i samband med allmänna val, EU-val, folkomröstningar med mera.

Övriga nämnder är frivilliga, men någon nämnd måste behandla frågor inom till exempel skola och vård- och omsorg. Det måste även finnas en nämnd, kommunegen eller kommungemensam som beslutar och övervakar till exempel tillsyn, bygglov med mera. I Vännäs sköts detta av plan- och miljönämnden. Liljaskolans styrelse ansvarar för gymnasieskolan Liljaskolan.

Gå direkt till nämndernas informationssidor via länkarna nedan:

Kontaktperson: Daniel Theander