Förvaltningar och nämnder

Lyssna

I Vännäs finns sex nämnder; kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd, plan- och miljönämnd, Liljaskolans styrelse samt valnämnd.

Nämnder

Varje kommun måste enligt lag ha en kommunstyrelse och en valnämnd. Övriga nämnder är frivilliga, men någon nämnd måste behandla frågor inom t ex skola och vård- och omsorg. Kommunstyrelsen är övergripande nämnd för kommunen och kan liknas vid kommunens regering. Valnämnden är aktiv i samband med allmänna val, EU-val, folkomröstningar etc. Valnämnden i kommunen arbetar inte med kyrkoval utan det gör Svenska kyrkan.

I Vännäs kommun är de största nämnderna vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Det måste även finnas en nämnd, kommunegen eller kommungemensam som beslutar och övervakar till exempel tillsyn, bygglov med mera. I Vännäs sköts detta av plan- och miljönämnden.

Liljaskolans styrelse ansvarar för gymnasieskolan Liljaskolan.

Förvaltningar

I Medborgarhuset finns kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen med fastighetsavdelning, gatuavdelning samt en myndighetsfunktion med miljö-& hälsoskyddsavdelning och plan-& byggavdelning.

IT-avdelningen/kontoret tillhör kommunledningskontoret, men har sina lokaler på nedre våningen på S Drottninggatan 7.

Vård- och omsorgsförvaltningen med vård- och omsorgsnämnden finns på S Drottninggatan 2, nedanför hälsocentralen.

E-post till enskilda anställda
Vill du skicka e-post till någon anställd, skriver du: fornamn.efternamn@vannas.se Om förnamnet innehåller ett bindestreck, går det bra att använda i adressen. Bokstäverna å, ä och ö kan du inte använda utan måste utesluta ringen i "å" och prickarna i "ä" och "ö".


 

Kontaktperson: Susanna Siljetun