Årsredovisning och uppföljning

Lyssna

Uppföljning

Alla förvaltningar redovisar det ekonomiska resultatet en gång per månad till sin nämnd och till kommunstyrelsen. Politikerna, som bär det yttersta ansvaret för verksamheten, kan på så sätt följa utvecklingen. I augusti varje år sammanställer kommunen ett delårsbokslut med en prognos för hela året. Vid årets slut redovisas helheten i ett årsbokslut.

Årsredovisningar

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året. Vännäs kommuns årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse där kommunstyrelsen kommenterar det som hänt under året – både i kommunen och i omvärlden. Förvaltningsberättelsen innehåller också ett framtidsavsnitt.

Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens redovisning.

Årsredovisning 2019

2019 års årsredovisning kan du läsa som webbverson och som PDF. I Webbversionen finns möjlighet att klicka på de rubriker som intresserar dig och komma direkt till dem.

 

Årsredovisning 2018

 

Tidigare årsredovisningar

Kontaktperson: Karolina Johansson