Årsredovisning och uppföljning

Lyssna

Uppföljning

Alla förvaltningar redovisar det ekonomiska resultatet en gång per månad till sin nämnd och till kommunstyrelsen. Politikerna, som bär det yttersta ansvaret för verksamheten, kan på så sätt följa utvecklingen. I augusti varje år sammanställer kommunen ett delårsbokslut med en prognos för hela året. Vid årets slut redovisas helheten i ett årsbokslut.

Årsredovisning

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året. Vännäs kommuns årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse där kommunstyrelsen kommenterar det som hänt under året – både i kommunen och i omvärlden. Förvaltningsberättelsen innehåller också ett framtidsavsnitt. Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens redovisning.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Kontaktperson: Karolina Johansson