Möteshandlingar

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Kallelse 18 januari

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kallelse 24 januari

Kontaktperson: Susanna Siljetun