Möteshandlingar

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

Kommunfullmäktige

Kallelse 4 december

Bilagor till kallelsen

Kommunstyrelsen

Kallelse 11 december - ärende 1-12

Kallelse 11 december - ärende 13-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse 12 december

Vård- och omsorgsnämnden

Kallelse 13 december

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse 18 december

Kontaktperson: Susanna Siljetun