Mångfald, jämställdhet och trygghet

Lyssna

I Vännäs ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Därför arbetar vi med jämställdhet och tillgänglighet.