Diarium och arkiv

Lyssna

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, som upprättats hos kommunen eller som sänts ut från kommunen. Vissa handlingar får dock gallras enligt särskilda beslut, vilket innebär att de inte behöver sparas hos kommunen.

Kommunen har ett centralt diariesystem där en del av de allmänna handlingarna återfinns. Varje nämnd har sitt eget diarium för handlingar som rör deras verksamhet. Många handlingar som är specifika för en viss verksamhet finns dock inte i det centrala diariesystemet utan i ärendespecifika system. Exempel på sådana handlingar kan vara ansökningar om ekonomiskt bistånd, skolskjuts, program på gymnasieskolan, felanmälan, personalärenden, fakturor. Sådana handlingar är också allmänna men kan i vissa fall omfattas av sekretess, vilket innebär att inte alla har rätt att ta del av handlingen.

Om du vet vilken slags handling du efterfrågar, (tex "skolskjutsar" eller "fakturor") berätta det i växeln så kopplar de dig till rätt enhet. Växeln har telefonnummer 0935-141 00.

Kontaktperson: Daniel Theander