Hur kan du använda diariet?

Lyssna

Syftet med ett diarium är att kunna visa att kommunen tar hand om varje ärende enligt lagar och förordningar.

Ett diarium gör det också lättare att återsöka ärenden och handlingar och det säkerställer också att vi följer tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet.

Vad hittar du i ett diarium?

I diariet registrerar vi dagligen handlingar som kommer in till kommunen eller skickas ut från kommunen. Det kan t ex vara brev, e-postmeddelanden, informationsmaterial, ansökningar, utredningar och beslut. En handling kan också vara en film- eller ljudinspelning.

I diariet finns det både handlingar som omfattas av sekretess samt handlingar som vem som helst kan få tillgång till. Handlingar som är av mindre betydelse för kommunens verksamheter behöver inte registreras.

Hur får du tag på handlingarna?

Genom att kontakta kommunkansliet kan du få hjälp med att ta del av handlingar. Att ta del av handlingen, det vill säga att titta på den, antingen på plats eller via e-post är gratis, men vill du ha en papperskopia så kan kommunen ta en ut en avgift för denna. Kontakta receptionen för att få hjälp. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontaktperson: Karolina Johansson