Upphandling och inköp

Lyssna

Upphandling i Vännäs kommun syftar till att köpa in rätt saker till rätt pris till kommunens verksamheter. Våra upphandlingar annonseras via databasen E-avrop. På E-avrop ligger också våra avtal.

För dig som är företagare är E-avrop ett bra verktyg att få information om när kommunen annonserar en upphandling som intresserar dig. För att bevaka Vännäs kommuns upphandlingar kan du kostnadsfritt skapa ett användarkonto på E-avrop (länk).

Via E-avrop kan du även bevaka Västerbottensportalen (länk) som är en samlad databas för alla upphandlingar från Västerbottens alla kommuner.

På E-avrop kan du också söka bland avtalen i vår avtalsdatabas. Många av de varor och tjänster som kommunen nyttjar tecknas i så kallade ramavtal som gäller för hela kommunen under en viss tid.

Samordnad upphandling

Vännäs kommun har samarbetsavtal med Umeå kommun om samordnade upphandlingar. Umeå kommun samordnar upphandling av många varor och tjänster för samtliga kommuner i Umeåregionen. Vännäs kommun väljer vilka av de upphandlingar som Umeå erbjuder vi vill delta i.

Vännäs kan endast använda de avtal som är tecknade när kommunen har deltagit i upphandlingen. Vännäs kommun deltar ibland i upphandlingar som samordnas av andra myndigheter och organisationer, regionalt och nationellt.

Lagstiftning

Upphandling och inköp i kommuner och andra myndigheter styrs av två lagar om offentlig upphandling; Lag 2007:1091 om offentlig upphandling (LOU) och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Kontaktperson: Karolina Johansson