Läsårstider, lov, ledigheter

Lyssna

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårsdata för elever läsåret 2020/2021

Termin Grundskola Gymnasieskola
Hösttermin 2020 18/8 - 18/12 18/8 - 18/12 (åk 1)
OBS! Fritidshemmen stängda 10 - 11 augusti Stängt 19/8 - 18/12 (åk 2-3)
Vårtermin 2021 14/1 - 15/6 13/1 - 15/6 (åk 1-2)
13/1 - 16/6 ( åk 3)

OBS!
Fritidshem Vega stängt 11-12 januari.
Fritidshem Vännäsby skola stängt 11 januari och 4 maj.


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2020
V 44 (26 - 30 oktober) Lov
OBS! Fritidshemmen stängda 10 - 11 augusti Stängt
Vårterminen 2021
V 10 (8 - 12 mars) Sportlov
V 14 (6 - 9 april) Påsklov
30 april, 4 maj, 14 maj  Lov
OBS! Fritidshem Vega stängt 11 - 12 januari och fritidshem Vännäsby skola stängt 11 januari och 4 maj Stängt


Arbetsår för lärare

Arbetsår Grundskola
2020 10/8 - 18/12
2021 11/1 - 18/6

 

Läsårsdata 2020-2021

Kontaktperson: Kim Holmberg