Klara Gas Ekonomisk förening

Lyssna

Klara Gas är en ekonomisk förening för lantbrukare som tillsammans med projektet GasKlart vill få igång en produktion av biogas i Vännäs kommun.

Lantbrukarna i Klara Gas Ekonomiska förening arbetar för att ta fram råvara till biogasanläggningen (gödsel och energigröda) som sedan kan användas för att framställa biogas. Det som blir över när biogas utvunnits ur gödseln eller energigrödan, så kallad biogödsel, sprids ut på åkrarna. Överskottet kan sedan säljas på marknaden som hållbart biogödsel av god kvalitet.

Mål

• Att skapa en förening med minst 30 aktiva medlemmar, lantbrukare och andra leverantörer av råvara.
• Ta reda på kostnaderna för transport av gödsel till och från biogasanläggningen och vilka förutsättningar det finns på gårdarna att leverera gödsel. Ta reda på om det krävs ombyggnationer på gårdarna.
• Att kartlägga och engagera producenter av energigröda med tillgång till jordbruksmarker som idag inte används (trädesmark eller mark som ligger för fäfot).

Styrelse

Ordförande Christer Lindberg, London
Vice ordförande Torbjörn Wennebro, Tavelsjö
Kassör Ivan Lundberg, Norrmalm
Sekreterare Stig Rönnlund, Forslundagymnasiet
Ledamot Erik Bäckström, Stöcke
Ledamot Ingrid Sundbom, Angesbacken

Adjungerad ledamot Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region

Hur blir man medlem?

Vill du vara med och leverera råvara till anläggningen eller använda rötresten? Då är du varmt välkommen att bli medlem i föreningen! Du betalar då en insats på 1000 kr. Vid behov kan en serviceavgift tas ut från medlemmarna för att täcka operativa kostnader, omfattningen beslutas på årsstämman. Kontakta Ivan Lundberg för mer information. Välkommen!

Kontaktuppgifter

Christer Lindberg 070-512 31 67
Torbjörn Wennebro 070-209 53 75
Ivan Lundberg 076-844 85 09