Samlingslokaler

Lyssna

Här presenterar vi samlingslokaler, som är möjliga att hyra, och som inte är kommunala lokaler.

Kontaktperson: Peter Lundström