Bostäder och offentliga lokaler

Lyssna

Söker du bostad kan du vända dig direkt till de privata fastighetsägarna som finns på orten eller till det kommunala bostadsbolaget, Vännäs Fastigheter AB.

Boende

En rad faktorer är betydelsefulla vid val av bostadsort och boende. Oavsett om du söker en hyresrätt, bostadsrätt, en befintlig villa eller önskar köpa tomt och bygga nytt finns möjligheterna i Vännäs.

Lägenheter

I kommunen finns både kommunalt och privat ägda lägenheter.
 
Vännäs Fastigheter AB sköter det kommunala lägenhetsbeståndet.
 

 

Mäklare

Många av de regionalt aktiva mäklarna har lediga villor till salu.
Fastighetsmäklare i Västerbottens län

 

Tomter

I Vännäs är tomtpriserna mycket låga och vårt mål är att kunna erbjuda tomter till de som vill bygga och bo i Vännäs. Idag finns ett varierat utbud av billiga småhustomter. Några bostadsområden ligger centralt och har älvsutsikt, andra områden ger dig möjlighet att kombinera boende och företagande. Lediga tomter finns i såväl tätort som på landsbygden.
 
Vill du veta mer, kontakta Carola Nordlöf

 

Bygglov

När du ska bygga behöver du söka bygglov.

 

Bredband och kabeltv

Som boende och verkande i Vännäs kommun ska du ha tillgång till fast, funktionsduglig IT-kommunikation till en fast kostnad enligt kommunens vision. Redan 1996 hade 97.4 % av alla kommuninnevånare täckning av bredband i någon form. Bredbandsnätet via fiber, kabel-tv och internet via kabel-tv nätet är verksamhetsområden som drivs av IT-kontoret.
 

Kontaktperson: Carola Nordlöf