Energi och uppvärmning

Lyssna

Genom vårt sätt att arbeta med energi- och klimatfrågor vill Vännäs kommun bidra till en positiv samhällsutveckling.

Genom kommunen kan privatpersoner, företag, organisationer, föreningar m.m. exempelvis få kostnadsfri energirådgivning.

Uppvärmning i kommunen
Stor del av bebyggelsen i Vännäs och Vännäsby tätort är ansluten till fjärrvärme. Fjärrvermeleverantör är Solör Bioenergi Fjärrvärme AB och drivs i huvudsak med biobränsle.

Kontaktperson: Tore Forsberg