Skolsköterska och skolläkare

Lyssna

Skolsköterskan arbetar förebyggande genom att följa barnens hälsoutveckling och erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar, vaccinationer och speciella insatser vid behov.

Skolläkaren kommer på regelbundna besök till skolan och bokas vid behov genom skolsköterskan. Elever och föräldrar kan på eget initiativ ta kontakt med skolsköterska.

Vegaskolan

Erika Gabrielsson, skolsköterska
0935-144 28, 072-524 58 80 (träffas säkrast måndag-onsdag)
erika.gabrielsson@vannas.se
Thomas Angerbjörn, skolläkare (kontaktas via skolsköterska)

Hammarskolan

Marie Granström, skolsköterska
0935-144 60, 070-267 64 20
marie.granstrom@vannas.se
Thomas Angerbjörn, skolläkare (kontaktas via skolsköterska)

Vännäsby skola

Elisabet Weinehall, skolsköterska
0935-144 12, 070-512 89 14
arbetar måndagar och onsdagar
elisabet.weinehall@vannas.se
Thomas Angerbjörn, skolläkare (kontaktas via skolsköterska)

Kontaktperson: Kristina Nyström