Skolkurator

Lyssna

Skolkuratorn arbetar med psykosociala insatser för enskilda och grupper av elever med målet att skapa lärandemiljöer där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt.

I skolkuratorns arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan.

Skolkuratorn samverkar med andra resurser i samhället såsom socialtjänst, psykiatri, habilitering, ungdomsmottagning med flera. Som elev är du när som helst välkommen att kontakta skolkuratorn på din skola.

Vegaskolan

Hanna Hindriks
070-532 12 81

Vännäsby skola

Susanna Mårtensson
070-378 89 15

Hammarskolan

Jess Eliasson
070-378 03 74

Kontaktperson: Kristina Nyström