Planer och styrdokument

Lyssna

På den här sidan finns länkar till viktiga planer, mål, riktlinjer, policyer och reglementen för Vännäs kommun.

A - E

Alkohol- och drogpolitiskt program (pdf, 171 kb)

Allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Vännäs kommun, ABVA.

Arbetsordning för kommunfullmäktige from 2014-10-15 (pdf 138 kb)

Budget 2015 (PDF)

Bredbandsstrategi 2015-2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3a
Bilaga 3b
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Bårtransport (pdf, 408 kb)

Delegeringsordning för kommunstyrelsen  (pdf, 263 kb)

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen kommunledningskontorets verksamhet (pdf, 1226 kb)

Energistrategi (pdf, 1 MB)

Kommunikationspolicy (pdf, 122 kB)

Krislednings- och kriskommunikationsplan (populärversion) (pdf, 288 kb)

Kultur- och bibliotek -mål

Kulturstipendier - stadgar


L - R

Ledarpolicy

LIS-plan (pdf)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf, 66 kb)

Lokala ordningsföreskrifter

Miljöstipendium - stadgar (pdf, 68 kB)

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn

Näringslivspolitiskt program

Partistöd, reglemente (pdf)

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för plan- och miljönämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (word, 35,5 kb)

Renhållning
Renhållnings- och avfallstaxa
Renhållningsordningens lokala föreskrifter

Revisionsreglemente (word, 66 kb)

S - Ö
Serveringstillstånd - riktlinjer (pdf, 223 kb)

Skolskjuts - riktlinjer och policy (pdf)

Strategisk plan 2015-2020 (pdf)

Kontaktperson: Karolina Johansson