Akut hjälp

Lyssna

Här hittar du akutnummer och andra viktiga telefonnummer.

112

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis, läkare osv.
www.sosalarm.se

Polisen

Vid akuta ärenden ringer du: 112
Vid icke akuta ärenden ringer du: 114 14
För att få information om en olycka eller annan händelse ringer du: 113 13

Hälsocentral

Akuta ärenden: 112
Sjukvårdsrådgivningen: 1177
Vännäs Hälsocentral 1177

Brottsofferjouren, BOJ

Brottsofferjouren Umeå
Besöksadress: Ridvägen 10 Umeå
Telefon: 010-568 23 73.

Hjälp för- och om barn

BRIS - Barnens rätt i samhället
Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen. Telefon: 116 111

BRIS Vuxentelefon - om barn
BRIS tar här emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och problem som rör barn.
Telefon: 077-150 50 50

Rädda barnens föräldrastödstelefon
Telefon: 020-786 786
raddabarnen.se

Jourhavande kompis
jourhavandekompis.se

Kontaktperson: Ulf Norberg