Vattenmätare

Lyssna

De flesta hushåll har en vattenmätare installerad. Mätningen av vattnet ger underlag till fakturans rörliga del.

Ny modell på vattenmätare

Under hösten 2017 påbörjar vi vårt arbete med att byta ut gamlaBild på fjärrvattenmätare mekaniska vattenmätare till fjärravlästa. En av fördelarna med den nya fjärravlästa mätaren är att du i framtiden inte kommer att behöva läsa av och skicka in avläsningen. Det sköts i stället automatiskt av oss på kommunen utan att vi behöver skicka ut något avläsningskort till dig.

Utbytet till fjärravlästa mätare kommer att ske under ett par år. Ett brev med tidsbokning för byte av vattenmätare hos dig kommer i ett separat utskick när vi kommer till ditt område.

Läs mer

Mekanisk vattenmätare - avläsning

En gång per år vill vi att du läser av vattenmätaren och vi skickar därför ut ett avläsningskort till dig. Det gör vi för att du ska betala för din faktiska årsförbrukning. Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift på följande räkning. Tidigare debiteringar under året har gjorts efter en beräknad årsförbrukning, som bygger på föregående års faktiska förbrukning.

Du kan rapportera in mätarställningen på olika sätt. I brevet vi skickar dig finns den servicekod som du ska använda om du vill skicka in avläsningen digitalt.

Dessa metoder kan du välja mellan:

Via webben
I brevet finner du servicekoden som du tillsammans med ditt personnummer eller organisationsnummer använder för att rapportera in avläsningen direkt på webben.

Via förtryckt kort
Längst ner på brevet som du får i brevlådan finns ett kort som du fyller i och skickar in med posten. Portot är betalt.

Kontaktperson: Maria Lundberg