Renhållning i Vännäs kommun

Lyssna

Kommunens renhållningsavdelning ansvarar för renhållningen i kommunen. Bestämmelser om avfallsfrågor och renhållning finns i miljöbalken och i vissa förordningar. Varje kommun har också en renhållningsordning.

Renhållningsordningen för Vännäs kommun omfattar bland annat kommunens avfallsplan och de kommunala renhållningsföreskrifterna.

Undantag från renhållningsföreskrifterna

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag. Ansökningar om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter prövas av plan- och miljönämnden. Ansökningsblanketter finns på blankettbanken.

Hur ska man sortera och vilka sopor slänger man var?

Ladda ner den här vägledningen "Hur man sorterar sina sopor" (pdf) så hittar du svar på de flesta av dina frågor.

Flyttanmälan

När en fastighet byter ägare måste båda parter fylla i och skicka in en ägarbytesblankett till Vännäs kommun. Ägarbytesblanketten finns under i Blankettbanken som du hittar under fliken Blanketter och e-tjänster på startsidan. Klicka på "Bygga och Bo"/"Bostad". Du kan även öppna den direkt här nedan.

Ägarbytesblankett: Ägarbytesblankett (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Inger Olofsson