LSS, Funktionsnedsättning

Lyssna

I förvaltningens LSS-omsorg ingår samtliga verksamheter som bedriver verksamhet för de personer som har behov av och beslut om omsorgsinsatser enligt LSS. Förkortningen LSS står för Lagen om Stöd och Service. Insatserna riktas till personer med funktionsnedsättningar.

Första steget till insatser enligt LSS är att förvaltningens biståndshandläggare bedömer om den enskilde tillhör någon personkrets som lagen definierar. Därefter utreds behov och vilken/vilka insatser som kan bli aktuella för den enskilde.  Visar det sig att insatserna ska erbjudas enligt socialtjänstlagen inkluderas dessa inom ramen för förvaltningens LSS-omsorg. Förvaltningen bedriver daglig verksamhet, gruppboende samt utför personlig assistans inom ramen för LSS-omsorgen.

Synpunkter

Har du synpunkter på vår verksamhet? Dela gärna dem med oss så att vi kan förändra/förbättra vår verksamhet.

Läs mer på www.vannas.se/synpunkterlss (direktlänk)

Biståndsbedömning

Rätten till insatser enligt LSS handläggs av en biståndshandläggare. För att få de insatser som beskrivs i LSS krävs ett beslut från biståndshandläggargruppen. Vid övriga frågor om verksamheten kan du vända dig till ansvarig områdeschef enligt förteckning. Se länken kontakter.

Här kan du se hur ansvaret för biståndsbedömning är fördelat.

Personligt ombud

Personliga ombudsverksamheten i Umeåregionen är en organisation i samverkan mellan Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner samt Västerbottens läns landsting. Personligtombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om Personligt ombud (öppnas i separat fönster).

Kontaktperson: Ulrica Westerlund