Abonnemang och taxor

Lyssna

Renhållningstaxan för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Denna taxa är beslutad och antagen av kommunfullmäktige och gäller från och med 2019-01-01.

Renhållnings- och avfallstaxa 2019 (pdf)

Anmäla nytt abonnemang, flyttanmälan eller ägarbyte för vatten, avlopp, sophämtning och/eller tömning avloppsbrunn

När du bygger nytt hus, köper/säljer en fastighet eller skaffar fritidsboende ska du göra en anmälan till kommunen. När en fastighet byter ägare måste båda parter anmäla detta. Anmälan kan du/ni göra via blankett. Vi arbetar även på att ta fram en e-tjänst för anmälan.

Blanketten "Anmälan om nytt abonnemang och ägarbyte" hittar du via vår portal för självservice och e-tjänster (länk till portalen öppnas i ny flik)

Sophämtning (alla avgifter är inklusive moms)

Grundavgift (per år)

Årsavgift
Villa (permanentboende) 740,00
Lägenhet 565,00
Fritidshus 490,00
Verksamhet 565,00

 

Hämtnings- och behandlingsavgift (per år)

190 liters kärl (normal storlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Tömning 1 gång per månad *) 391,25 2,35
Tömning var 14:e dag 542,50 2,35
Tömning 1 gång per vecka 998,75 2,35
Tömning 2 gånger per vecka 2 098,75 2,35

*) OBS! För att få skicka hushållsavfall 1 gång/månad måste du kompostera ditt matavfall (du får inte skicka någon mat alls med de övriga soporna) samt söka dispens hos Plan- och miljönämnden. Du gör din ansökan via denna blankett.

370 liters kärl (mellanstorlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Tömning var 14:e dag 923,75 2,35
Tömning 1 gång per vecka 1 786,25 2,35
Tömning 2 gånger per vecka 3 780,00 2,35

 

660 liters kärl (störst storlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Tömning var 14:e dag 1 786,25 2,35
Tömning 1 gång per vecka 3 648,75 2,35
Tömning 2 gånger per vecka 8 030,00 2,35

 

Tillägg dragavstånd (avgift per år och kärl)
Funktionshindrad kan, efter särskild anmälan till Renhållningsavdelningen, få gratis dragavstånd.

Kärlstorlek Avstånd Tömning 2 gånger per vecka Tömning 1 gång per vecka Tömning var 14:e dag Tömning 1 gång per månad
190 liter <10 m 410,00 205,00 190,00 160,00
190 liter >10 m 1 600,00 800,00 500,00 200,00
370 liter <10 m 1 180,00 590,00 280,00
370 liter >10 m 1 920,00 960,00 455,00
660 liter <10 m 1 900,00 950,00 565,00
660 liter >10 m 1 980,00 990,00 855,00


 

Extratömning

Framkörningsavgift, per tillfälle 400,00
Extrasäck, 160 liter *) 80,00
Tömning 190 liters kärl, per styck 95,00
Tömning 370 liters kärl, per styck 115,00
Tömning 660 liters kärl, per styck 210,00
Grovavfall/löst avfall/trädgårdsavfall, per kubikmeter 230,00
Latrin från utedass i godkänd behållare, per styck **) 600,00
Köp av godkänd latrinbehållare och behandling, avlämnad på Starrbergets återvinningscentral ***) 350,00
Farligt avfall, max 25 kg per tillfälle 500,00

*) Kunden köper en egen säck, men för att få skicka iväg den vid ordinarie tömning måste en kupong med kundens uppgifter sättas fast på säcken. Kupongen beställs hos Renhållningsavdelningen på 0935-140 00 (växeln) eller soporochvatten@vannas.se.
**) Latrinbehållaren ska vara godkänd och inte ha innersäck/påse. Vid hämtningstillfället ska behållaren vara väl tillsluten. Maxvikt 15 kg.
***) Behållare köps på Starrberget och avlämnas av kund på Starrberget.

Övriga abonnemang

Gemensam behållare, 190 liters kärl
Två hushåll (grannar) kan, efter godkänd ansökan, dela på ett 190 liters kärl. Ett av hushållen måste stå som ansvarig för kärlet och kommer även att få kvartalsräkningen på kärlkostnad och antal kilo som slängs. Däremot får respektive hushåll kvartalsräkningar på den årliga grundavgiften. Kontakta Renhållningsavdelningen via telefon 0935-14 000 (växeln) eller mejl, soporochvatten@vannas.se om ni vill ansöka om delat kärl.

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Tömning var 14:e dag 542,50 2,35

 

Fritidshusabonnemang, hämtning varannan vecka 15 maj-15 oktober
Fakturan skickas ut en gång per år (i juli).

Grundavgift per fritidshus och säsong 490,00
Abonnemang eget kärl, 190 liter (hämtning vid fastighetsgräns) 400,00
Abonnemang sopstation (hämtning vid gemensam hämtplats, 370 liters kärl med orangea lock) 255,00

 

Övriga avgifter

Byte av abonnemang, per gång *) 200,00
Byte av kärl, per gång *) 350,00
Kärllås inklusive montering 593,75

*) Du har som kund rätt att gratis byta abonnemang och kärl en gång per 12 månader, om du gör det oftare tar vi ut en administrationsavgift.

Kontaktperson: Inger Olofsson