Abonnemang och taxor

Lyssna

Renhållningstaxan för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Denna taxa är beslutad och antagen av kommunfullmäktige och gäller från och med 2018-01-01.

Renhållnings- och avfallstaxa 2018 (pdf)

Sophämtning

Grundavgift (per år)

  Med moms Utan moms
Bostad/villa 715,00 572,00
Lägenhet 540,00 432,00
Fritidshus 465,00 372,00
Verksamhet 540,00 432,00

 

Hämtnings- och behandlingsavgift (per år)

190 liters kärl (normal storlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning var 14:e dag 522,50 418,00 2,35 1,88
Tömning 1 gång per vecka 978,75 783,00 2,35 1,88
Tömning 2 gånger per vecka 2 078,75 1 663,00 2,35 1,88

 

370 liters kärl (mellanstorlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning var 14:e dag 903,75 723,00 2,35 1,88
Tömning 1 gång per vecka 1 766,25 1 413,00 2,35 1,88
Tömning 2 gånger per vecka 3 760,00 3 008,00 2,35 1,88

 

660 liters kärl (störst storlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning var 14:e dag 1 766,25 1 413,00 2,35 1,88
Tömning 1 gång per vecka 3 628,75 2 903,00 2,35 1,88
Tömning 2 gånger per vecka 8 010,00 6 408,00 2,35 1,88

 

Tillägg dragavstånd (avgift per år och kärl)
Funktionshindrad kan, efter särskild anmälan till Renhållningsavdelningen, få gratis dragavstånd.

Kärl Avstånd Tömning 1 gång per vecka Tömning var 14:e dag Tömning 1 gång per månad
Med moms Utan moms Med moms Utan moms Med moms Utan moms
190 liter < 10 meter 205,00 164,00 190,00 152,00 160,00 128,00
190 liter > 10 meter 800,00 640,00 500,00 400,00 200,00 160,00
370 liter < 10 meter 590,00 472,00 280,00 224,00
370 liter > 10 meter 960,00 768,00 455,00 364,00
660 liter < 10 meter 950,00 760,00 565,00 452,00
660 liter > 10 meter 990,00 792,00 855,00 684,00

 

Extratömning

Med moms Utan moms
Framkörningsavgift, per tillfälle 385,00 308,00
Extrasäck, 160 liter *) 80,00 64,00
Tömning 190 liters kärl, per styck 95,00 76,00
Tömning 370 liters kärl, per styck 115,00 92,00
Tömning 660 liters kärl, per styck 210,00 168,00
Grovavfall/löst avfall/trädgårdsavfall, per kubikmeter 230,00 184,00
Latrin från utedass i godkänd behållare, per styck **) 600,00 480,00

Köp av godkänd latrinbehållare och
behandling, avlämnad på Starrbergets återvinningscentral ***)

350,00 280,00
Farligt avfall, max 25 kg per tillfälle 500,00 400,00

*) Kunden köper en egen säck, men för att få skicka iväg den vid ordinarie hämtning måste en kupong med kundens uppgifter sättas fast på säcken. Kupongen beställs hos Renhållningsavdelningen på 0935-140 00 (växeln) eller soporochvatten@vannas.se.
**) Latrinbehållaren ska vara godkänd och inte ha innersäck/påse. Vid hämtningstillfället ska behållaren vara väl tillsluten. Maxvikt 15 kg.
***) Behållare köps på Starrberget och avlämnas av kund på Starrberget.

Övriga abonnemang

Gemensam behållare, 190 liters kärl
Två hushåll (grannar) kan, efter godkänd ansökan, dela på ett 190 liters kärl. Ett av hushållen måste stå som ansvarig för kärlet och kommer även att få kvartalsräkningen på kärlkostnad och antal kilo som slängs. Däremot får respektive hushåll kvartalsräkningar på den årliga grundavgiften. Kontakta Renhållningsavdelningen via telefon 0935-14 000 (växeln) eller mejl, soporochvatten@vannas.se om ni vill ansöka om delat kärl.

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning var 14:e dag 542,50 434,00 2,35 1,88


Utsträckt hämtningsintervall, 190 liters kärl - tömning 1 gång i månaden
OBS!
För att få skicka hushållsavfall 1 gång/månad måste du kompostera ditt matavfall samt söka dispens hos Plan- och miljönämnden. Du gör din ansökan via denna blankett.

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning 190 liters kärl, 1 gång i månaden 391,25 313,00 2,35 1,88

 

Övriga avgifter

Med moms Utan moms
Byte av abonnemang, per gång *) 200,00 160,00
Byte av kärl, per gång *) 350,00 280,00
Kärllås inklusive montering 593,75 475,00

*) Du har som kund rätt att gratis byta abonnemang och kärl en gång per 12 månader, om du gör det oftare tar vi ut en avgift.

 

Fritidshusabonnemang (hämtning varannan vecka 15 maj - 15 oktober)

Fakturan skickas ut en gång per år (i juli).

Grundavgift

Med moms Utan moms
Per fritidshus och säsong 465,00 372,00

 

Hämtnings- och behandlingsavgift (per fritidshus och säsong)

Abonnemang Anmärkning Med moms Utan moms
Eget kärl, 190 liter Hämtning vid fastighetsgräns 400,00 320,00
Sopstation Hämtning vid gemensam hämtplats (370 liters kärl med orange lock) för fritidshusområde  255,00 204,00

 

 

Kontaktperson: Inger Olofsson