Abonnemang och taxor för renhållning

Lyssna

Renhållningstaxan för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Denna taxa är beslutad och antagen av kommunfullmäktige och gäller från och med 2021-01-01.

Renhållnings- och avfallstaxa 2021 (pdf)

Anmäla nytt abonnemang, flyttanmälan eller ägarbyte för vatten, avlopp, sophämtning och/eller tömning avloppsbrunn

När du bygger nytt hus, köper/säljer en fastighet eller skaffar fritidsboende ska du göra en anmälan till kommunen. Anmälan gör du via vår blankett. Vi arbetar även på att ta fram en e-tjänst för anmälan.

Blanketten "Anmälan om nytt abonnemang och ägarbyte" hittar du via vår portal för självservice och e-tjänster (länk till blanketten öppnas i ny flik)

Sophämtning (alla avgifter är inklusive moms)

Grundavgift (per år)

Årsavgift
Villa (permanentboende) 740,00
Lägenhet 565,00
Fritidshus 490,00
Verksamhet 565,00

 

Hämtnings- och behandlingsavgift (per år)

140 liters kärl, matavfall

Fast avgift per kärl

Rörlig avgift per kilo

Tömning var 14:e dag 355,00 1,25
Tömning 1 gång per vecka 670,00 1,25
Tömning 2 gånger per vecka 1 200,00 1,25

 

190 liters kärl, restavfall (normal storlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Tömning var 14:e dag 542,50 2,50
Tömning 1 gång per vecka 998,75 2,50
Tömning 2 gånger per vecka 2 098,75 2,50

 

370 liters kärl, restavfall (mellanstorlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Tömning var 14:e dag 923,75 2,50
Tömning 1 gång per vecka 1 786,25 2,50
Tömning 2 gånger per vecka 3 780,00 2,50

 

660 liters kärl, restavfall (störst storlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Tömning var 14:e dag 1 786,25 2,50
Tömning 1 gång per vecka 3 648,75 2,50
Tömning 2 gånger per vecka 8 030,00 2,50

 

Tillägg dragavstånd (avgift per år och kärl)
Funktionshindrad kan, efter särskild anmälan till Renhållningsavdelningen, få gratis dragavstånd.

Kärlstorlek Avstånd Tömning 2 gånger per vecka Tömning 1 gång per vecka Tömning var 14:e dag
190 liter <10 m 410,00 205,00 190,00
190 liter >10 m 1 600,00 800,00 500,00
370 liter <10 m 1 180,00 590,00 280,00
370 liter >10 m 1 920,00 960,00 455,00
660 liter <10 m 1 900,00 950,00 565,00
660 liter >10 m 1 980,00 990,00 855,00


Extrafakturering

Felsorteringsavgift****) 500,00
Framkörningsavgift vid extrahämtning, per tillfälle 415,00
Extrasäck, 160 liter *) 85,00
Tömning 190 liters kärl, per styck 100,00
Tömning 370 liters kärl, per styck 125,00
Tömning 660 liters kärl, per styck 220,00
Grovavfall/löst avfall/trädgårdsavfall, per kubikmeter 250,00
Latrin från utedass i godkänd behållare, per styck **) 600,00
Köp av godkänd latrinbehållare och behandling, avlämnad på Starrbergets återvinningscentral ***) 350,00
Hämtning av farligt avfall, max 25 kg per tillfälle 500,00

*) Kunden köper en egen säck, men för att få skicka iväg den vid ordinarie tömning måste en kupong med kundens uppgifter sättas fast på säcken. Kupongen beställs hos Renhållningsavdelningen på 0935-140 00 (växeln) eller soporochvatten@vannas.se.
**) Latrinbehållaren ska vara godkänd och inte ha innersäck/påse. Vid hämtningstillfället ska behållaren vara väl tillsluten. Maxvikt 15 kg.
***) Behållare köps på Starrberget och avlämnas av kund på Starrberget.
****) Om matavfall slängs i den gröna tunnan eller om det slängs soppåsar i den bruna tunnan kan en felsorteringsavgift komma att tas ut.

Övriga abonnemang

Gemensam behållare
Två hushåll (grannar) kan, efter godkänd ansökan, dela på ett 190 liters kärl och matavfallskärl (brun tunna). Ett av hushållen måste stå som ansvarig för kärlet och kommer även att få kvartalsräkningen på kärlkostnad och antal kilo som slängs. Däremot får respektive hushåll kvartalsräkningar på den årliga grundavgiften. Kontakta Renhållningsavdelningen via telefon 0935-14 000 (växeln) eller mejl, soporochvatten@vannas.se om ni vill ansöka om delat kärl.

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
190 liter restavfall 542,50 2,50
140 liter matavfall 542,50 1,25

 

Fritidshusabonnemang, hämtning varannan vecka under perioden vecka 20-42. Fakturan skickas ut en gång per år (i november).

Fast avgift per kärl

Rörlig avgift per kilo

Abonnemang eget kärl restavfall, 190 liter 300,00 2,50
Abonnemang eget kärl matavfall, 140 liter 125,00 1,25
Abonnemang sopstation (hämtning vid gemensam hämtplats) 455,00

 

Övriga avgifter

Byte av kärl, per gång *) 350,00
Kärllås inklusive montering 593,75

*) Du har som kund rätt att gratis byta storlek på kärlet en gång per 12 månader, om du gör det oftare tar vi ut en administrationsavgift.

Kontaktperson: Inger Olofsson