Dispens och ansökningar

Lyssna

Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av plan- och miljönämnden. Har du lite avfall då kanske det räcker med hämtning en gång i månaden, men då måste du ha en varmkompost för matavfallet.

Enligt renhållningsordningens föreskrifter kan du ansöka om:

  • Uppehåll i sophämtning om fastigheten inte kommer att användas under minst 8 månader
  • Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall och slam, förutsätter att du har en skadedjurssäker  varmkompost för matavfallet.
  • Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall, om du kan bevisa att du själv kan ta hand om avfallet. Omhändertagande ska ske så att det inte blir någon risk för människors hälsa och miljön. Vilket innebär att du inte får vare sej elda upp eller gräva ner avfallet.
  • Undantag i övrigt.


 

Mer information om vilka förutsättningar som gäller för att dispens ska kunna medges finns i de kommunala renhållningsföreskrifterna.

Kontaktperson: Malin Österlund