Bild: Mostphotos

Farligt avfall

Lyssna

I Vännäs kan du lämna farligt avfall på Starrbergets avfallsanläggning.

Farligt avfall måste hanteras varsamt. För att det ska tas om hand på ett bra och säker sätt, är det viktigt att du tänker på följande:

  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
  • Det farliga avfallet ska lämnas i hela och tydligt märkta förpackningar
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva tydligt vad den innehåller

Starrbergets öppettider

Kontaktperson: Inger Olofsson