Återvinning/källsortering

Lyssna

Det är viktigt för miljön, allas vår ekonomi, vår personal, våra entreprenörer, transportörer och behandlare som ska ta hand om allt avfall, att du källsorterar din sopor och lämnar rätt sak på rätt plats.

Nedanstående avfallsslag kan sorteras ut och lämnas på de uppsamlingsplatser som anvisas av kommunen eller producenterna och dess entreprenörer:

  • Tidningar, journaler, kataloger
  • Förpackningar av glas, metall, plast, kartong/papp samt wellpapp
  • Däck
  • Farligt avfall, t ex olje- och lösningsmedelsavfall, färg- och limrester, kemikalier, bekämpningsmedel, lysrör, bilbatterier, oljefilter mm
  • Kylmöbler
  • Småbatterier, från hushåll
  • Elektronikavfall (TV-apparater, datorer etc.)
  • Grovavfall, skrymmande hushållsavfall som utrangerade möbler, spisar, cyklar, förbrukat/skadat porslin mm
  • Trädgårdsavfall

 

Återvinningscentralen på Starrberget

Här hittar du öppettider för återvinningscentralen på Starrberget (direktlänk).

Återvinningstationer

Återvinningsstationerna är till för hushållens förpackningar av glas, kartonger, plast och metall samt för tidningar. Det finns även behållare uppsatta för småbatterier, mindre än 3 kilo. Mer information om dem kan du läsa på vannas.se/atervinning.

Kontaktperson: Inger Olofsson