Sammanträdestider 2018

Lyssna

Sammanträdestider för Vännäs kommuns styrelser, nämnder och utskott.

2018 KF KS KSAU VON VONAU POM BOU BOUAU LS LSAU
Kl. 11 11 8:30 14 8:30 14 8:30 13:30 13:30

Jan

 

 

23

 

17

 

 

30

 

 

Feb

26

5

6, 20

28

14

13

8

 

27

2

Mar

26
**

5
**

6, 20*

 

14

 

13

 

27

13

Apr

 

ev 16

3, 17*

11

27

17

 

19

 

18

Maj

 

21
**

ev 8, 22

16

 

 

7

24

29

8

Jun

11
**

 

12*

14

 

19

14

 

 

 

Jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug

 

 

21*

 

15

 

 

28

 

 

Sep

 

3

4, 18

19

5

18

21

 

17 heldag

5

Okt

15
**

1
**

2, 16*, 30

 

10, 31

 

 

25

18 heldag

 

Nov

 

12

13*, 27

14

 

13

7-8

30

21

7

Dec

3

10

11*

17

5

 

17

 

KSAU/KS/KF:
AU* Ekonomisk uppföljning
** Årsredovisning/tertial
ev = eventuellt

KF = Kommunfullmäktige, alltid kl 11.00
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON = Vård- och omsorgsnämnden
VONAU = Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM = Plan- och miljönämnden
BOU = Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS = Liljaskolans styrelse
LSAU = Liljaskolans styrelses arbetsutskott

Kontaktperson: Susanna Siljetun