Fritidshem

Lyssna

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever i åldrarna 6-13 år. Verksamheten bedrivs före och efter skoldagen samt under lov. Fritidshem finns i anslutning till Vegaskolan i Vännäs, Vännäsby skola i Vännäsby samt Hällfors friskola.

Fritidshemmen erbjuder omsorg och pedagogisk verksamhet från det att barnet börjar förskoleklass, till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Fritidshemmet kompletterar förskolklassen och skolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande på ett lekfullt sätt.

Verksamheten håller som utgångspunkt  öppet måndag till fredag 06.15-18.15.

Finns behov av fritidsplats tillämpas maxtaxa för skolbarn. Information om ansökan eller uppsägning av plats hittar du här.

Kontaktperson: Tomas Åström