Avgifter och taxor i Vännäs kommun

Lyssna

Omsorg, hjälp

Personer som är 85 år eller äldre och får hemsjukvårdsinsatser av kommunen betalar ingen besöksavgift. Vård- och omsorgsnämnden beslutade detta vid sitt sammanträde den 20 september. Beslutet gäller retroaktivt fr.o.m. 1 april 2017.

 

Bo, bygga, miljö

Livsmedelstaxa

Livsmedelstaxan indexregleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV):

  • Offentlig kontroll livsmedel, 1 090 kr/h
  • Extra offentlig kontroll livsmedel, 925 kr/h

Miljöbalkstaxa, Bilaga 1, Bilaga 2

Miljöbalkstaxan indexregleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV):

  • I taxan för miljöbalken ingår även hälsoskydd.

Övriga taxor inom miljö- och hälsoskyddsavdelningens ansvarsområden, som även den indexregleras enligt konsumentprisindex för kommunal verksamhet (PKV):

  • Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 1 048 kr/h
  • Tillsyn över handel med receptfria läkemedel, 706 kr/h

Mer information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn finns i SKLs folder: Vad betalar jag för?

Vatten- och avloppstaxa

Renhållningstaxa

 

Utbildning, barnomsorg

 

Trafik, infrastruktur

Kontaktperson: Karolina Johansson