Foto: Bertil Hagberg

Fastigheter, kartor och lantmäteri

Lyssna

Under 1970- talet genomfördes en reform som resulterade i att samtliga fastigheter fick en beteckning och varje fastighetsbeteckning är unik inom kommunen. Beteckningen består av Kommun, traktnamn, block och enhetsnummer, ex VÄNNÄS BACKA 2:14.

En fastighet kan bestå av flera från varandra avskilda områden och brukar i så fall markeras på fastighetskartan med ett områdesnummer, bredvid fastighetsbeteckningen.

Fastighetsbildning regleras av fastighetsbildningslagen. Fastighetsbildning får endast göras genom en så kallad fastighetsbildningsförrättning av en Lantmätare på antingen Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet om den specifika kommunen har ansökt om att få upprätta en sådan.
Inom Vännäs Kommun så sker fastighetsbildning av Lantmäteriet.

Lantmäteriet kan hjälpa dig med bland annat:

  • Föra över en bit mark till din fastighet eller om du vill stycka av ett område för att sälja eller ge bort.
  • Bilda servitut eller ordna förvaltningen för till exempel en gemensam väg, båtplatser eller ett gemensamt garage. Allt detta sker vid en lantmäteriförrättning.
  • Besvara olika frågor rörande fastigheter, om du till exempel vill veta var dina gränsrör finns eller om din fastighet belastas av servitut eller inte.
  • Bistå med kopior ur gamla förrättningsakter.
  • Utföra olika mätningsuppdrag, ex fastställande av fastighetsgränser och besvara frågor kring koordinatuppgifter och höjdsystem. 

 Här kan du läsa mer om övriga tjänster och produkter, länk: Lantmäteriet.

Kontaktperson: Carola Nordlöf