Hallar och anläggningar

Lyssna

Inom Vännäs kommun finns en ishall och fyra idrottshallar - Hammarhallen, Liljahallen, Vännäsby Idrottshall och vegaskolans gymnastikhall.

I kommunens bidrags- och uthyrningsreglemente finner ni kostnaden för hyra av respektive anläggningar.

Kontaktperson: Peter Lundström