Valnämnd

Lyssna

Valnämnden har hand om frågor som rör allmänna val, till exempel val till kommunfullmäktige, Riksdag, landstingsfullmäktige och EU-parlamentet.

Här hittar du protokollen från valnämnden inför aktuella val. Äldre protokoll finns på kansliavdelningen på kommunledningskontoret

 

Ordinarie allmänna val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige sker i september 2018.

Ordinarie val till EU-parlamentet sker i maj/juni 2019

Kontaktperson: Susanna Siljetun