Eget dricksvatten/egen brunn

Lyssna

Inom Vännäs kommun är det ca 3 000 permanentboende som antingen tar sitt dricksvatten från egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening. Det är lika viktigt att dessa människor har ett gott och hälsomässigt bra dricksvatten som dem som har kommunalt vatten.

Vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att det är av god kvalitet.

Dricksvattnets kvalitet beror dels på råvattnets kvalitet och dels på hur vattnet transporteras fram till kranen, det vill säga vilken konstruktion ledningsnät och reservoarer har och i vilket skick dessa konstruktioner är.

Råvattnet kan vara ytvatten eller grundvatten. Råvattnet innehåller en rad olika ämnen som antingen kan vara nyttiga eller oönskade. Allmänt sett har vi i Sverige en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten. Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa.

Dricksvattnet kan påverkas negativt genom förorening av bakterier och andra mikroorganismer, eller genom att halterna av olika kemiska ämnen är för höga eller låga. Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar.

Koka dricksvatten

När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderar din kommun att vattnet ska kokas innan det kan drickas eller användas i matlagning.

Mer om detta samt kokningsrekommendationer finns att läsa på livsmedelsverkets hemsida (länk, öppnas i ny flik)

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Vännäs kommun kan svara på frågor om enskild dricksvattenförsörjning och hjälpa till med information om hur man gör för att undersöka vattenkvaliteten i sin brunn.

Har du en egen brunn som bara du eller din familj använder omfattas den av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning som finns på Livsmedelsverkets webbsida www.livsmedelsverket.se. Dessa regler och riktvärden gäller även för dem som tar sitt enskilda dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en sjö.

På Livsmedelsverkets webbsida finns också broschyrer om hur man anlägger en brunn och hur man sköter en brun som Socialstyrelsen och Sveriges geologiska undersökningar, SGU har publicerat.

Undersökning av eget dricksvatten

Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Om du vill kontrollera ditt brunnsvatten kan du ta kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser.

Laboratorierna tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras. I Umeå-området finns ett ackrediterat laboratorium som utför mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten, Alcontrol AB. Provtagningsutrustning kan beställas direkt på företagens hemsidor.

Kan dricksvattentäkten vara ett livsmedelsföretag?

Eran vattentäkt kan räknas som ett livsmedelsföretag om den som har en egen brunn och använder vattnet från den i följande verksamheter:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café.
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem.
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.

Vattentäkten omfattas då av dricksvattenföreskrifterna. Läs mer om detta på www.vannas.se/livsmedelsverksamhet.

Kontaktperson: Christer Nygren