Kvinnojour och mansjour

Lyssna

Om du utsätts för våld eller hot om våld behöver du själv och eventuella barn komma i säkerhet. På socialtjänsten försöker vi hjälpa dig. Beroende på din situation kan vi försöka få tag i en plats på en kvinnojour i närheten. Du har också möjlighet att själv söka dig till en kvinno- eller mansjour om du vill.

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och pojkars fysiska, psykiska och sexuella våld kan få stöd av Kvinno- och tjejjouren i Umeå. De stöttar också kvinnor och tjejer som utsatts för våld i lesbiska relationer. De kan bland annat erbjuda samtalsstöd över telefon och vid besök, juridisk rådgivning, stöd vid kontakt med myndigheter samt skyddat boende. Ring 090-77 97 00 eller mejla mail[at]kvinnojoureniumea.se.

Du kan också vända dig till Kvinnofridslinjen för anonym rådgivning, 020- 50 50 50.

Mansjouren

Våldsutsatta män. Kontakta Mansjouren Västerbotten. Ring 070 - 257 43 13 eller mejla info[at]mansjouren.ac.se

Om du stannar…

Om du beslutar dig för att stanna kvar hos din partner och försöker lösa problemen – sök utomstående hjälp. Dock inte gemensamma samtal, då dessa innebär en stor fara för dig. Om du lever i ett misshandelsförhållande och ännu inte bestämt dig för att lämna förhållandet ska du veta att oavsett vilka skäl du har för att stanna, förtjänar du inte att bli misshandlad.

Om du är skadad eller rädd - ring polisen 112.