Kommunstyrelse

Lyssna

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser utskott som bereder ärenden och fattar beslut på delegation.

Ledamöter

 
Kommunalråd
Ordförande
Johan Söderling (S)

 
Oppositionsråd
Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Lena Carneland (S)
Leif Andersson (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Viktoria Lapinniemi (V)
Jan Nilsson (M)
Krister Andersson (MP)
Erik Fastevik (C)
Hanna Lundberg (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare
 
Anna-Stina Ögren (S)
Susanne Bygdén (S)
Sonja Eriksson (S)  
Sofie Gustavsson (S)
Per Nyström (V)
Gösta Eklund (M)
Emma Vidmark (MP)
Anders P Nilsson (C)
Fredrik Sandin (C)                        
Ailen Andersson (KD)
Emma Lundkvist (SD)
Monica Wahlström (L)

Kontaktperson: Susanna Siljetun