Ditt ansvar vid kris och samhällsstörning

Lyssna

Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Vid en samhällskris kommer samhällets resurser att gå till de mest utsatta i första hand, till exempel äldre, barn och sjuka. Du som klarar dig själv under normala förhållanden har därför ett ansvar att kunna klara dig i en vecka vid en allvarlig kris medan räddningstjänstens resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.

Det första som du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att skaffa en god beredskap hemma. Se till att du har vatten, värme och något att äta. Att kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter är också viktigt

Varför ska du förbereda dig?

Eftersom en allvarlig händelse kan uppstå hastigt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor. Genom att i förväg skaffa tillräckligt med kunskap om vilket stöd kommunen kan ge och vilket ansvar du själv har kring din egen säkerhet, kan du skapa förutsättningar för att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Dessutom får du ökad kännedom om hur du kan agera i en krissituation och vad som gäller efteråt.

Var källkritisk

Vid en kris/samhällsstörning är det lätt att det skapas ryktesspridning i samhället 23163 utf-8 65001 3 128 1 <Content Studio runtime> Sofia Tjärnström 2020-03-13 11:04:32 2007-09-10 13:16:08 2613 1045 Trygg och säker, krisberedskap i Vännäs kommun 2020-03-12 00:00:00 2020-03-13 11:04:33 S-1-27-1 S-1-5-21-3167795240-1913757959-234389490-152077 74 0 85 10 Sve/BoByggaMiljö/8E2DF553-34DF-4E13-B94A-D83B34380D05.XML krisberedskap OK3340E92AG157AG4273G8626GA09FB93F69DA Trygg och säker, krisberedskap i Vännäs kommun2020-03-12sida680347Sve/Bildarkiv/Omsorg%20Hj%C3%A4lp/skog_brand.jpgskog_brand.jpg36121En samhällsstörning/kris kan handla om allt från naturolyckor, till exempel stormar och översvämning, till stora olyckor, till exempel tågolyckor eller kemikalieutsläpp. Vännäs kommunorganisation arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen och genomför grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.<p>När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten som rycker ut.</p> <p> <strong>Vad är definitionene av en samhällsstörning eller en kris?<br/> </strong>En samhällsstörning eller en kris kan vara: en händelse som avviker från det normala, en händelse som innebär en allvarlig störning, en händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller en händelse som kräver skyndsamma insatser.</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"> <tbody> <tr> <td> <h2>Information om Coronavirus, covid-19</h2> <p>Vännäs kommun uppdaterar löpande informationen om Coronaviruset på startsidan på <a href="http://www.vannas.se">www.vannas.se</a>. Där hittar du även länkar till mer information om vart du kan vända dig vid frågor och funderingar.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>&nbsp;</h2> <h2>Din krisberedskap</h2> <p>Förbered dig på att klara dig själv. Vid en samhällskris kommer samhällets resurser att gå till de mest utsatta i första hand, till exempel äldre, barn och sjuka. Du som klarar dig själv under normala förhållanden har därför ett ansvar att kunna klara dig i en vecka vid en allvarlig kris. <a href="https://vannas.se/?id=12107" target="_self">Läs mer om hur du förbereder dig, här (direktlänk)</a>.</p> <h3> <img class="FjardelesBredd" alt="Var källkritisk" src="Sve/Puffar/Bilder/var_kallkritisk.png" width="128" height="128" style="HEIGHT: 170px; WIDTH: 170px"/>&nbsp;</h3> <h3>Kom ihåg att vara källkritisk!</h3> <p>Vid en kris/samhällsstörning är det lätt att det skapas ryktesspridning i samhället och att det dyker upp så kallade "fake-news". Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.<br/> <a href="https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik" target="_self">Läs mer om källkritik på krisinformation.se (direktlänk)</a>.</p> <h2>Kommunens krisberedskap</h2> <p>Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser från olika aktörer för att hantera och begränsa dess konsekvenser. <a title="Med kris menas här en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden, t.ex. el- eller vattenförsörjning. Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser från olika aktörer för att hantera och begränsa dess konsekvenser. " href="kommunenskrisberedskap" target="_self">Läs mer här om hur Vännäs kommunorgansiation arbetar med beredskap (direktlänk)</a>.</p> <h2>Risker i Västerbotten och i Vännäs kommun</h2> <p>I Vännäs kommun, precis som i andra kommuner i landet, finns ett antal krissituationer som bedöms vara mer sannolika att inträffa än andra. <a title="Även om det är väldigt ovanligt händer det att en kommun i Sverige drabbas av en samhällskris. Det kan handla om allt från naturolyckor (t.ex. stormar och översvämning) till stora olyckor (t.ex. tågolyckor eller kemikalieutsläpp)." href="default.aspx?di=15396" target="_self">Läs mer om vilka risker som finns i länet och i Vännäs kommun (direktlänk)</a>.</p> <h2>VMA, viktigt meddelande till allmänheten</h2> <p>VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och används vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara. Det finns två typer av VMA: varningssignal och informationsmeddelande. <a href="https://vannas.se/?id=5279" target="_self">Läs mer om VMA här (direktlänk)</a>.</p><p>&nbsp;</p>680170Sve/Bildarkiv/Loggal%C3%A4nkar/AKUT%20viktingatelnr.jpgAKUT viktingatelnr.jpg15473https://vannas.se/?id=11144Viktiga telefonnummer680170Sve/Bildarkiv/Loggal%C3%A4nkar/dinkrisberedskap.jpgdinkrisberedskap.jpg15399https://vannas.se/?id=12107Din krisberedskap680170Sve/Bildarkiv/Loggal%C3%A4nkar/kommunenskrisberedskap.jpgkommunenskrisberedskap.jpg15400https://vannas.se/?id=12106Kommunens krisberedskap680170Sve/Bildarkiv/Loggal%C3%A4nkar/VMA.pngVMA.png15410https://vannas.se/?id=5279Viktigt meddelande till allmänheten11~images/1x1.gif06747default.aspx?di=6747_selfHär hittar du kontaktuppgifter till personalen som arbetar inom Räddningstjänsten i Vännäs.