Familjerätt

Lyssna

Med utgångspunkt från barnets behov stödjer vi barn och föräldrar i familjerättsliga frågor.

På socialtjänsten kan du få hjälp eller rådgivning gällande familjerätt.

Det kan vara frågor runt en skilsmässa; angående vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi kan hjälpa till med samarbetssamtal.

Det kan även handla om föräldraskap, dödsboanmälan och adoptioner.

Kontaktperson: Sara Hallnor