Pressmeddelande: Testresenärer - en lyckad satsning

Lyssna

Testresenärsprojektet som genomfördes i oktober 2013 har visat sig vara en lyckad satsning. Ett halvår senare pendlar hälften av testresenärerna med kollektivtrafiken, och de är nöjda!

I oktober 2013 ställde 24 arbetspendlare bilen och fick istället möjlighet att pendla gratis med tåg och buss på sträckan Vännäs - Umeå i 30 dagar. När projektet avslutades uppgav 20 av de 24 testresenärerna att de planerade att fortsätta arbetspendla med kollektivtrafiken.

HUR GICK DET SEN?

Drygt ett halvår efter att projektet avslutats uppger ungefär hälften av testresenärerna att de fortsatt resa kollektivt i så hög utsträckning, 3-5 dagar/vecka, att de valt att köpa års- eller månadskort. Majoriteten av testresenärerna är nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken. Inte någon av dem säger sig vara missnöjd.

- Det är väldigt positivt och glädjande att så många av testresenärerna ser fördelarna med kollektivtrafiken och väljer att fortsätta åka buss och tåg istället för att ta bilen, säger Ida Lundström på Be Green Umeå som ansvarat för projektet.

För den som pendlar mellan Vännäs och Umeå finns många avgångar att välja mellan. Pendeltåget trafikerar sträckan med nio dubbelturer/dag måndag – fredag. Busstrafiken, framför allt linje 15 och 55, kör sammantaget över 30 turer på vardagar.

BILLIGARE, SNABBARE OCH TREVLIGARE ATT ÅKA KOLLEKTIVT

Anledningarna till varför testresenärerna väljer kollektivtrafiken framför bilen är flera.

- Många av testresenärerna lyfter bland annat fram att det är mycket billigare att åka kollektivt, att tåget går snabbare än att köra bil, att det är enkelt och miljövänligt och att det är skönt att slippa köra själv, berättar Lina Andersson kollektivtrafikhandläggare på Vännäs kommun. Flera av testresenärerna tycker också att det är betydligt trevligare att åka kollektivt än att köra bil! 
 
Ta del av hela rapporten här.

Lina Andersson
0935-141 13, 070-565 35 90

Ida Lundström
090-16 49 65