Budget- och skuldrådgivning

Lyssna

Budget- och skuldrådgivaren ger råd i frågor som rör din privatekonomi. Vi kan hjälpa dig att gå igenom din ekonomi när du ska ta lån och köpa hus eller hjälpa dig med att söka skuldsanering om du har stora skulder du inte blir av med.

Budet- och skuldrådgivning har semesterstängt mellan perioden 22/6-9/8.
Åter måndag den 10/8

Akuta ärenden hänvisas till socialtjänsten i Vännäs kommun. Frågor gällande skuldsanering hänvisas till Kronofogdemyndigheten: Tel. 0771- 737 300

Hur får jag kontakt med budget- och skuldrådgivaren?

Maria Malm arbetar som budget- och skuldrådgivare i Vännäs kommun. Kontakta Maria genom att klicka på länken i hennes namn och skicka ett meddelande via e-postformuläret. Bestäm tid för ett personligt möte om du behöver råd eller stöd kring din ekonomi. Du kan även ringa till henne på tel. 0935-143 01.

Kommunens budget- och skuldrådgivare har tystnadsplikt. Det innebär att uppgifter som du lämnar till denne inte förs vidare till någon, om du inte själv vill det. Rådgivningen är kostnadsfri.

 

Vad kan du få hjälp med?

Budgetrådgivning

Vi hjälper dig att få en översikt över din ekonomi. Vad du har för inkomster, utgifter och eventuella skulder. Vi kan fungera som ett bollplank och ge dig chansen att diskutera ekonomi på ett neutralt sätt. Vi kan tillsammans upprätta en budget som passar din ekonomi.

Till det mötet är det bra om du själv tar med uppgifter om dina inkomster, utgifter och skulder. Ta gärna med dig hyresavier, lönebesked, räkningar och liknande. De uppgifter du ger gör att rådgivaren får bättre förutsättningar för att ge dig råd om hur du ska gå vidare.

Budgetrådgivningen är också en viktig del av förberedelserna för en eventuell skuldrådgivning eller skuldsanering.

Skuldrådgivning

Om du har skulder men inte uppfyller kraven för skuldsanering kan vi hjälpa dig med att skriva ett förslag till frivillig överenskommelse. Du och rådgivaren går igenom dina skulder för att få en överblick över din situation. Du får också hjälp med att räkna ut hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.

Målet med skuldrådgivningen är att dina betalningsproblem på sikt ska upphöra genom någon form av betalningsuppgörelse, som uteslutande sker genom frivilliga åtgärder.

Skuldsanering

Har du så stora skulder att det inte finns någon möjlighet för dig att betala dem inom en överskådlig tid kan du ansöka om skuldsanering. Vi ger dig information om hur du ska gå tillväga och går igenom din ansökan innan den skickas till Kronfogden. Den som behöver mer hjälp får det, men du måste själv vara aktiv för det bygger på egen vilja och samarbete.

Aktuell information om skuldsanering får du via Konsumentverkets hemsida

Kontaktperson: Maria Malm