Mobbning och kränkande behandling

Lyssna

Alla ska känna sig trygga i skolan - det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Förskolan och skolan har en skyldighet att se till att ingen ska blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.
Vi har en rutin för arbete mot kränkande behandling som vi följer och vi har trygghetsteam på alla skolor som går in vid behov.

Vad är en kränkning, trakasserier och mobbning?
Gemensamt för dessa tre begrepp är att det handlar om att någon känner sig ledsen och kränkt.

Kränkningar kan vara:
  Fysiskt (slag, knuffar, ovälkomna beröringar, tafsningar m.m.)
  Verbalt (hot, svordomar, elaka ryktesspridningar, öknamn m.m.)
  Psykosocialt (utfrysning, grimaser, blickar m.m.)
  Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, meddelanden på olika webbplatser m.m.)

- Mobbning är när kränkningar upprepas och det pågår över tid.

- Trakasserier är när kränkningarna har samband med någon diskrimineringsgrund.

Diskrimineringsgrunderna är: Sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet eller uttryck, ålder och kön.

Om du blir utsatt eller ser någon bli det
Om du blir utsatt eller ser någon bli det, prata med någon personal på förskolan/skolan eller (gäller barn/elev) prata med dina föräldrar/vårdnadshavare som i sin tur kontaktar förskolan/skolan. Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att hjälpa till att få stopp på kränkningar. Det är förskolans/skolans ansvar att se till att alla barn mår bra och får den utbildning de ska ha.

Kontaktperson: Tomas Åström