Kommunstyrelsedagarna

Lyssna

Här publiceras material till kommunstyrelsedagarna 2015.

Följande dokument är viktiga under kommunstyrelsedagarna 2015:

Övergripande planering:

- Strategiska planen

- Budget 2015

- Personalstrategi

Kommunstyrelsens uppdrag och roll

- Kommunstyrelsens reglemente (dag 2)

- Kommunstyrelsens delegeringsordning (är under revidering) (dag 2)

Åhörarkopior

- Mikael Bergström

 

Mer material kommer distribueras efter dagarna.

 

Kontaktperson: Karolina Johansson